วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

แปลข่าว-สรุปข่าว


McDonald's Packaging RedesignComment การสอนของอาจารย์ ในครึ่งเทอมแรก วิชา การออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ผู้สอน ผศ. ประชิด ทิณบุตร


1) เรียนครึ่งเทอมแรก เรียนได้อะไรบ้าง ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์
  • การศึกษาครึ่งเทอมแรกได้ทั้งความรู้มากมาย ได้ทั้งประสบการณ์ ความรู้เช่น การศึกษาข้อมูลของบรรจุภัณฑ์อย่างละเอียด การค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ ในบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เคยได้รู้มาก่อน การศึกษากระบวนการทำงาน การสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ว่าเป็นมาอย่างไร ว่าผลิตจากวัสดุอะไร ทำไมต้องใส่ เป็นต้น ได้ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม Google Sketchup เบื้องต้น เทคนิคต่างๆ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน ในการทำงานออกแบบ เพื่อสร้างสรรคให้เห็นมุมมองของการออกแบบ ได้ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม Illustrator ได้รู้การใช้เครื่องมือมากขึ้น เน้นการทำงานเป็นระบบ และสอนการใช้โปรแกรมการออกแบบต่างๆ เช่น Corel Draw ในการสร้างงานArtworks ต่างๆได้ ในเรื่องของประสบการณ์ได้ออกไปพบกับผู้ประกอบการโดยตรง ได้เรียนรู้ ศึกษาจากผู้ผลิตโดยตรง กระบวนการทำงาน ได้เข้าใจการทำงานของผู้ผลิตมากขึ้น ประสบการณ์ในเรื่องการตรงต่อเวลา เพื่อปรับนิสัยในการทำงานมากขึ้น การทำงานร่วมกันเป็นทีม การแบ่งงาน การติดต่อประสานงานกันในทีม
2)  ปัญหาที่เกิดจากการเรียนรู้
  • ปัญหาที่เกิดจากการเรียนรู้ ก็จะมีเรื่องของการตามโจทย์ไม่ทันว่างานจะต้องมีอะไรบ้าง และเรื่องของการจัดสรรเวลาการทำงานส่งอาจารย์ เพราะส่วนตัวต้องทำงานพาทไทม์เป็นรายได้เสริมระหว่างการเรียน ทำให้มีผลกระทบต่อการจัดสรรเวลาในการทำงานส่ง ทำให้กระบวนการทำงานรวบรัด และน้อยกว่าคนอื่นบ้าง 
3) ข้อเสนอแนะ สิ่งที่อยากให้ปรับปรุงในการสอน
  • โดยรวมส่วนตัวถือว่าโอเครกับระบบการสอนแบบนี้ แต่อยากเพิ่มเรื่องของการบันทึกโจทย์งานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อง่ายต่อการทำงานที่ตรงโจทย์ 

สรุปผลการเรียนการสอนครั้งที่ 9 วันที่ 20 ตุลาคม 2557

อาจารย์กล่าวเรื่องของการศึกษาร่วมกัน ระบบการศึกษากับอาจารย์ แนะนำเรื่องการศึกษาร่วมกัน การเข้าพบคุยกับอาจารย์ว่าควรจะทำยังไง

แนะเกี่ยวกับการให้Rate คะแนน ใน Blogger ของนักศึกษา ให้ทำการแก้ไข ตกแต่ง อย่างไรให้บลอคดูน่าสนใจ

นัดแนะการเข้าคุยงานบรจุภัณฑ์ในส่วนถัดไป
นำเสนอด้วย Moodboard ขนาด 20x30"
      ครั้งที่ 1 ภายในเดือนตุลาคม
      ครั้งที่ 2 กลางเดือนพฤศจิกายน
      ครั้งที่ 3 สิ้นเดือนธันวาคม


สร้างPost Comment การสอนของอาจารย์ แบ่งเป็น 3 หัวข้อ
1 เรียนครึ่งเทอม เรียนแล้วได้อะไรบ้าง ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์
2 ปัญหาที่เกิดจากการเรียนรู้ 
3 เสนอแนะ สิ่งที่อยากให้ปรับปรุง


ในการทำงานครึ่งเทอมหลัง ต้องพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ตนได้ในแบบของเราเอง
เริ่มต้นจากการสืบค้นเรื่องของชัยนาท และผลิตภัณฑ์ที่เราทำ
สืบค้นจากรูปตัวอย่าง ตามที่ต่างๆ ให้เป็นCase Study ศึกษาเพื่อนำมาเป็น Concept ในการทำงานของเรา
งานSketch ที่มาจากการคิด การใช้เครื่องมือต่างๆ การใช้โปรแกรมต่างๆ

งานท้ายเทอม ทำรูปเล่มใส่ใน ISSUU.Com

ศึกษา POPPOSAL โครงงานที่เราจะทำ
ดูตัวอย่างได้จาก Site.google.com/site/artthesis

วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557

โครงงานออกแบบและพัฒนารูปแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์สบู่สมุนไพรรวม

โครงงานออกแบบและพัฒนารูปแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์สบู่สมุนไพรรวม
ตรา "ต้นกล้าสมุนไพร Touch of love handmade soap by yardman"

รูปภาพขมิ้นที่เป็นส่วนผสมหลัก เพื่อนำไปพัฒนาเป็นArt work ประกอบในการออกแบบ

Artwork รูปขมิ้นที่การออกแบบเพื่อใช้เป็นภาพประกอบในบรรจุภัณฑ์
สร้างจากโปรแกรม Illustrator


รูปแบบฉลากที่ทำการออกแบบ
แบบที่ 1

แบบที่ 2

แบบที่ 3 

งานสอบปฎิบัติ "บ้านคุ๊กกี้"

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ตรา บ้านคุ๊กกี้ ภายในเวลาที่กำหนด
รูปแบบตราสัญลักษณ์ที่ออกแบบ


รูปแบบบรรจุภัณฑ์

ภาพแสดงงานออกแบบตัวอย่าง สร้างจากโปรแกรม google sketchup ที่ออกแบบ


สรุปการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 7 วันที่ 29 กันยายน 2557

แปลข่าวสรุปข่าว
    เรื่องเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ Economy

อาจารย์สอนการสร้าง รูปแบบบรรจุภัณฑ์ กราฟฟิก 3D ในโปรแกรม Illustrator
ด้วยการขึ้นรูปของครึ่งทรงบรรจุภัณฑ์ที่เราจะสร้าง
จากนั้น เข้า Object - Path - Ofset Path
สอนการใช้งานโปรแกรม Google sketchup
วิธีการและการใช้งานอย่างละเอียด

เปิดแสดงงานจาก https://3dwarehouse.sketchup.com
ของรุ่นพี่ศิลปกรรมที่ผ่านมา
ARTI3314

อาจารย์นัดแนะเรื่องการส่งงานสอบมิดเทอม และการสอบการสร้างรูปทรงสามมิติ ด้วย Google sketchup
การส่งงาน บรรจุภัณฑ์ที่ทำการออกแบบ 3 รูปแบบ 
พร้อมมูดบอร์ด ขนาด 50 x 70 Cm นำเสนอ 3ส และขั้นตอนการออกแบบ
การจัดวางแสดงผลงาน
เวลา 9:30 น.


สรุปการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 6 วันที่ 22 กันยายน 2557

อาจารย์ทำการกล่าวเตือนเรื่องการเตรียมส่งงานสอบมิดเทอม
     สิ่งที่ต้องทำ มีอะไรบ้าง ในวันที่ 13 ตุลาคม เริ่มการแสดงงานก่อน 9:30
จากนั้นทำการสอบใน Claroline.info

ทำการสอนเรื่องการนำ บาร์โค๊ดมาใช้ 
ทดลองหาใน Google ใช้เว็ปฟรี
เช่น www.barcoding.com
เป็นเว็ปที่ไว้ใช้สร้างบาร์โค๊ดได้หลายรูปแบบอ้างอิงจากเว็ปไซต์ : http://www.barcoding.com/upc/