วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557

สรุปการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 5 วันที่ 15 กันยายน 2557

ฟังแปลข่าว-สรุปข่าว
   รองเท้าบู๊ท ที่ทำการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นรูปการเดินในน้ำตื้น เห็นสิ่งแวดล้อมมากมาย
การทำSWOT
   อาจารย์เปิดรูปแบบ SWOT ว่าควรจะมีอะไรบ้าง เช่น Strenghts Weaknesses Opportunities Threats ด้านบวก ด้านลบ ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน
งานประจำสัปดาห์
   จัดทำแนวทางการดำเนินงานการออกแบบ เสนอเป็น Mindmap จากแอปในBrowser
   ออกแบบบรรจุภัณฑ์ กำหนด Template จากเวป Templatemaker.nl เป็นเว็บจากเนเธอแลนด์ ที่อาจารย์แนะนำ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงานของเรา โดยอิงจากขนาดของผลิตภัณฑ์ของเรา
   สร้างงาน Artwork ฉลากต้นฉบับของผลิตภัณฑ์ที่ตนได้พัฒนา และฉลากที่พัฒนาจาก Artwork ของเดิม นำเสนอในรูปแบบของตนเอง

สรุปการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 4 วันที่ 8 กันยายน 2557


ฟังแปลข่าว-สรุปข่าว
   กล่องข้าว National Delivery ที่เน้นการออกแบบเพื่อสุขภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม และสะดวกต่อการใช้งาน และมีการออกแบบที่ตอบโจทย์ทุกอย่าง การออกแบบมาจากการศึกษาพฤติกรรมของคนในการใช้ชีวิตประจำวัน
การศึกษา
   ทำการ Present งานของแต่ละกลุ่ม วิเคราะห์ที่ผ่านมาทำอะไรไปบ้าง
   แนะแนวการตั้งชื่องานและFolder ใน Google Drive ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อง่ายต่อการทำงาน
   แนะแนวการใช้โปรแกรม Mindmap ในการทำงาน
วันศุกร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557

สรุปผลการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 3 วันที่ 1 กันยายน 2557

- สรุปแปลข่าวประจำสัปดาห์

  • วิเคราะห์เรื่องข่าวหมาฝรั่งTrident การออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นรูปปาก สื่อเป็นปากผู้ชาย ผู้หญิง

- หาข้อมูลในเรื่องของ ชนิด และ ประเภทของบรรจุภัณฑ์ และมีความสำคัญอย่างไร??
- แนะแนวเรื่องการนำเสนองานในแต่ละสัปดาห์ว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง
- อาจารย์สอนเรื่องการใช้  Design Framework ของ Google ในการทำงานแบบระบบออนไลน์
- แนะนำเรื่องการ Shared File ในการส่งงาน
- แนะแนวเรื่องการคิดขบวนการออกแบบ อย่างเป็นระบบ ว่าควรทำอย่างไรบ้าง??
- ตรวจงานกลุ่มในแต่ละกลุ่ม ว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

  • อาจารย์แนะแนวเรื่องการหาข้อมูลของสินค้าให้มาก มีข้อมูลน้อยเกินไป ควรเข้าหาผู้ผลิตมากกว่านี้
  • วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็งของผลิตภัณฑ์ให้มากกว่านี้