วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557

สรุปการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 4 วันที่ 8 กันยายน 2557


ฟังแปลข่าว-สรุปข่าว
   กล่องข้าว National Delivery ที่เน้นการออกแบบเพื่อสุขภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม และสะดวกต่อการใช้งาน และมีการออกแบบที่ตอบโจทย์ทุกอย่าง การออกแบบมาจากการศึกษาพฤติกรรมของคนในการใช้ชีวิตประจำวัน
การศึกษา
   ทำการ Present งานของแต่ละกลุ่ม วิเคราะห์ที่ผ่านมาทำอะไรไปบ้าง
   แนะแนวการตั้งชื่องานและFolder ใน Google Drive ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อง่ายต่อการทำงาน
   แนะแนวการใช้โปรแกรม Mindmap ในการทำงาน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น