วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557

สรุปการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 5 วันที่ 15 กันยายน 2557

ฟังแปลข่าว-สรุปข่าว
   รองเท้าบู๊ท ที่ทำการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นรูปการเดินในน้ำตื้น เห็นสิ่งแวดล้อมมากมาย
การทำSWOT
   อาจารย์เปิดรูปแบบ SWOT ว่าควรจะมีอะไรบ้าง เช่น Strenghts Weaknesses Opportunities Threats ด้านบวก ด้านลบ ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน
งานประจำสัปดาห์
   จัดทำแนวทางการดำเนินงานการออกแบบ เสนอเป็น Mindmap จากแอปในBrowser
   ออกแบบบรรจุภัณฑ์ กำหนด Template จากเวป Templatemaker.nl เป็นเว็บจากเนเธอแลนด์ ที่อาจารย์แนะนำ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงานของเรา โดยอิงจากขนาดของผลิตภัณฑ์ของเรา
   สร้างงาน Artwork ฉลากต้นฉบับของผลิตภัณฑ์ที่ตนได้พัฒนา และฉลากที่พัฒนาจาก Artwork ของเดิม นำเสนอในรูปแบบของตนเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น