ส.2 สมมติฐาน


ส.2 สมมติฐาน
รูปแบบฉลากบรรจุภัณฑ์แบบเดิม


รูปแบบ Art work ตราสัญลักษณ์ ต้นกล้าสมุนไพร

ทำการสร้าง Art work แบบเดิมเพื่อศึกษาข้อมูล

ขั้นตอนการออกแบบ
รูป ขมิ้น ที่เป็นส่วนผสมหลักของสบู่สมุนไพรรวม

ทำการออกแบบArt work เพื่อนำมาเป็นภาพประกอบในการออกแบบ

การออกแบบ

แบบที่ 1

แบบที่ 2

แบบที่ 3

ทำการทดลองออกแบบรูปแบบจริงในโปรแกรม Google sketchup
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น