วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สรุปการเรียนการสอน วันที่ 18 สิงหาคม 2557

แนะนำเกี่ยวกับรายวิชา การเรียนต่างๆ วิชาออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์
  • ทำแบบประเมิณการวิจัยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านมา ของ OTOP จังหวัดชัยนาท ในอำเภอต่างๆ กลุ่มสินค้าเกี่ยวกับความงาม สปา ในจังหวัดชัยนาท ที่อาจารย์ได้ทำวิจัยมา สามารถหาข้อมูลได้ที่ http://chainatotop.blogspot.com/p/blog-page_29.html 
  • พูดถึงเรื่องจรรยาบรรณในการทำงาน การออกแบบ ไม่ลอกเลียนใคร เน้นย้ำในกฏเกณฑ์ต่างๆ ลิขสิทธิ์ของผู้ออกแบบ 
  • ชี้แจงในเรื่องของการอัฟเดทข่าวต่างประเทศ เกี่ยวกับการออกแบบต่างๆ เขียนแปล คนละ 1 เรื่องรายงานข่าวหน้าชั้นเรียน เว็ปไซต์แนะนำ http://www.thedieline.com หรือ http://www.pinterest.com 
  • ทำการสุ่มแบ่งกลุ่มในชั้นเรียน 8 กลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน และเลือกกลุ่มอำเภอในจังหวัดชัยนาทที่จะเข้าไปทำการศึกษาและออกแบบ ผลิตภัณฑ์ในอำเภอนั้น ๆ หลังจากเลือกเสร็จแล้ว ก็ทำการศึกษาเกี่ยวกับสินค้าในแต่ละอำเภอนั้นว่าเป็นอย่างไร ประเภทไหน
  • พูดถึงเรื่องของกราฟฟิก ถามหาความรู้ทั่วไปกับนักศึกษา จากนั้น!! การบ้านหาความหมาย ของกราฟฟิก การออกแบบกราฟฟิก และ การออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ สรุปมาและอ้างอิงให้ถูกต้อง และต้องหาจากหนังสือ อย่างน้อย 1 เล่ม ถ่ายรูปมาอ้างอิง ลงในบล็อคของตัวเอง โปรแกรมที่ใช้ในการเรียนก็คือ Sketch Up , Photoshop, illustrator , CorelDraw แนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่จะต้องนำมาใช้ในการศึกษาการออกแบบร่างแบบสเก็ตในชั่วโมงการเรียน ฝึกฝนการร่างแบบ  เช่น ดินสอ 2B ปากกา สมุดบันทึก สมุดสเก็ต กระดาษA4 วงเวียน แผ่นยางรองตัด สายวัด คัตเตอร์ 
  • นัดแนะการทดสอบก่อนเรียน ในเวปclarolinethai.info เหมือนเดิม ในสัปดาห์หน้า
  • นัดเรียน 9 โมง 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น