วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สรุปการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 25 สิงหาคม 2557

แนะนำเกี่ยวกับการทำงาน

  • สอนเน้นการทำงานผ่าน Google Doc ในการแชร์ไฟล์ การทำงานออนไลน์ ประโยชน์ ข้อดี เพื่อใช้ในอนาคต
  • เตรียมอุปกรณ์ ( กาว UHU , เทปใส , คัตเตอร์ , แผ่นรองตัด , วงเวียน )
  • การสรุปงานของแต่ละคน ให้ไปเพิ่มเกี่ยวกับ Visual Analysis การวิเคราะห์ สิ่งที่เราเห็น เห็นอะไร เป็นอย่างไร วิเคราะห์อย่างละเอียด ทั้งผลิตภัณฑ์ ทั้งแพคเกจสินค้า การเล่าถึงตัวสินค้า ถ่ายทุกมุมมอง ความกว้าง ความยาว ความสูง ชั้นนอก ชั้นใน สี วิธีใช้ ส่วนผสม ลักษณะ การออกแบบ การจัดวาง กราฟฟิค Symbolic Font Font size การจัดจำหน่ายอย่างไร ตัวแทน หรือมีคนรับไปขายอะไรยังไง เชือกที่ใช้ พันกี่ทบ หนาเท่าไหร่ ผ้าอะไร น้ำหนักทั้งหมด น้ำหนักวัตถุดิบ 
  • ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ กลุ่มตัวแทนสินค้าที่ได้ "ต้นกล้าสมุนไพร
การบ้าน

  • ผลการทำVisual Analysis ของแต่ละคน
  • แบบสอบถามก่อนการเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น