วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สรุปการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 7 วันที่ 29 กันยายน 2557

แปลข่าวสรุปข่าว
    เรื่องเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ Economy

อาจารย์สอนการสร้าง รูปแบบบรรจุภัณฑ์ กราฟฟิก 3D ในโปรแกรม Illustrator
ด้วยการขึ้นรูปของครึ่งทรงบรรจุภัณฑ์ที่เราจะสร้าง
จากนั้น เข้า Object - Path - Ofset Path
สอนการใช้งานโปรแกรม Google sketchup
วิธีการและการใช้งานอย่างละเอียด

เปิดแสดงงานจาก https://3dwarehouse.sketchup.com
ของรุ่นพี่ศิลปกรรมที่ผ่านมา
ARTI3314

อาจารย์นัดแนะเรื่องการส่งงานสอบมิดเทอม และการสอบการสร้างรูปทรงสามมิติ ด้วย Google sketchup
การส่งงาน บรรจุภัณฑ์ที่ทำการออกแบบ 3 รูปแบบ 
พร้อมมูดบอร์ด ขนาด 50 x 70 Cm นำเสนอ 3ส และขั้นตอนการออกแบบ
การจัดวางแสดงผลงาน
เวลา 9:30 น.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น