วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Comment การสอนของอาจารย์ ในครึ่งเทอมแรก วิชา การออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ผู้สอน ผศ. ประชิด ทิณบุตร


1) เรียนครึ่งเทอมแรก เรียนได้อะไรบ้าง ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์
  • การศึกษาครึ่งเทอมแรกได้ทั้งความรู้มากมาย ได้ทั้งประสบการณ์ ความรู้เช่น การศึกษาข้อมูลของบรรจุภัณฑ์อย่างละเอียด การค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ ในบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เคยได้รู้มาก่อน การศึกษากระบวนการทำงาน การสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ว่าเป็นมาอย่างไร ว่าผลิตจากวัสดุอะไร ทำไมต้องใส่ เป็นต้น ได้ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม Google Sketchup เบื้องต้น เทคนิคต่างๆ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน ในการทำงานออกแบบ เพื่อสร้างสรรคให้เห็นมุมมองของการออกแบบ ได้ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม Illustrator ได้รู้การใช้เครื่องมือมากขึ้น เน้นการทำงานเป็นระบบ และสอนการใช้โปรแกรมการออกแบบต่างๆ เช่น Corel Draw ในการสร้างงานArtworks ต่างๆได้ ในเรื่องของประสบการณ์ได้ออกไปพบกับผู้ประกอบการโดยตรง ได้เรียนรู้ ศึกษาจากผู้ผลิตโดยตรง กระบวนการทำงาน ได้เข้าใจการทำงานของผู้ผลิตมากขึ้น ประสบการณ์ในเรื่องการตรงต่อเวลา เพื่อปรับนิสัยในการทำงานมากขึ้น การทำงานร่วมกันเป็นทีม การแบ่งงาน การติดต่อประสานงานกันในทีม
2)  ปัญหาที่เกิดจากการเรียนรู้
  • ปัญหาที่เกิดจากการเรียนรู้ ก็จะมีเรื่องของการตามโจทย์ไม่ทันว่างานจะต้องมีอะไรบ้าง และเรื่องของการจัดสรรเวลาการทำงานส่งอาจารย์ เพราะส่วนตัวต้องทำงานพาทไทม์เป็นรายได้เสริมระหว่างการเรียน ทำให้มีผลกระทบต่อการจัดสรรเวลาในการทำงานส่ง ทำให้กระบวนการทำงานรวบรัด และน้อยกว่าคนอื่นบ้าง 
3) ข้อเสนอแนะ สิ่งที่อยากให้ปรับปรุงในการสอน
  • โดยรวมส่วนตัวถือว่าโอเครกับระบบการสอนแบบนี้ แต่อยากเพิ่มเรื่องของการบันทึกโจทย์งานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อง่ายต่อการทำงานที่ตรงโจทย์ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น