วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สรุปผลการเรียนการสอนครั้งที่ 9 วันที่ 20 ตุลาคม 2557

อาจารย์กล่าวเรื่องของการศึกษาร่วมกัน ระบบการศึกษากับอาจารย์ แนะนำเรื่องการศึกษาร่วมกัน การเข้าพบคุยกับอาจารย์ว่าควรจะทำยังไง

แนะเกี่ยวกับการให้Rate คะแนน ใน Blogger ของนักศึกษา ให้ทำการแก้ไข ตกแต่ง อย่างไรให้บลอคดูน่าสนใจ

นัดแนะการเข้าคุยงานบรจุภัณฑ์ในส่วนถัดไป
นำเสนอด้วย Moodboard ขนาด 20x30"
      ครั้งที่ 1 ภายในเดือนตุลาคม
      ครั้งที่ 2 กลางเดือนพฤศจิกายน
      ครั้งที่ 3 สิ้นเดือนธันวาคม


สร้างPost Comment การสอนของอาจารย์ แบ่งเป็น 3 หัวข้อ
1 เรียนครึ่งเทอม เรียนแล้วได้อะไรบ้าง ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์
2 ปัญหาที่เกิดจากการเรียนรู้ 
3 เสนอแนะ สิ่งที่อยากให้ปรับปรุง


ในการทำงานครึ่งเทอมหลัง ต้องพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ตนได้ในแบบของเราเอง
เริ่มต้นจากการสืบค้นเรื่องของชัยนาท และผลิตภัณฑ์ที่เราทำ
สืบค้นจากรูปตัวอย่าง ตามที่ต่างๆ ให้เป็นCase Study ศึกษาเพื่อนำมาเป็น Concept ในการทำงานของเรา
งานSketch ที่มาจากการคิด การใช้เครื่องมือต่างๆ การใช้โปรแกรมต่างๆ

งานท้ายเทอม ทำรูปเล่มใส่ใน ISSUU.Com

ศึกษา POPPOSAL โครงงานที่เราจะทำ
ดูตัวอย่างได้จาก Site.google.com/site/artthesis

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น