วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สรุปผลการเรียนการสอนวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557

- แปลข่าวสรุปข่าว
- แนะเรื่องคะแนนสอบ Midterm
- เน้นสอนเรื่องการ Save file การทำงานให้ตรงกับการพิมพ์ต่างๆ
- สอนการทำงานให้เป็นระบบ
- ให้สร้าง Logo "Product name" แสดง Guideline แยก Layer ต่างๆ Trimmark ให้เวลาทำ 1 ชม.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น