วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รายงานสรุปผลการออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์

รายงานสรุปผลการออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์
การออกแบบตราสินค้า "แฮปปี้Ness" 
( Happiness )
โดย นายณัฐชา แย้มเกษมกุล
รหัส 5511302837 กลุ่ม 101
วิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น